HC-SF352B Mitsubishi servo motor

HC-SF352B Mitsubishi servo motor